Informació de la reunió “Tasques escolars a casa” 12 01 2017

th2
El passat dijous 12 de gener va tenir lloc a l’escola una reunió (a on estaven 
convidats pares i mestres) per compartir impressions sobre les Tasques 
Escolars a Casa, un tema d’actualitat als darrers mesos a partir de la
Campanya de sensibilització sobre els deures escolars de la CEAPA 
(Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) i
la invitació a la reflexió per part de la FAPA 
(http://www.fapamallorca.org/els-deures-escolars-a-casa/).

Es va començar donant la benvinguda als pares i mestres assistents, i xerrant
de l’enquesta duta a terme durant les setmanes anteriors. 

A l’encapçalament de l’enquesta s’explicava que la normativa actual no indica 
que les feines fora de l’horari lectiu siguin obligatòries, ni que es pugui imposar 
cap sanció per no fer-les, i animava a fer passes per la cerca d’un consens entre
els tots els membres de la nostra comunitat educativa en qualsevol dels temes que
 afecten l’educació dels nostres infants. 

A continuació es va projectar un resum dels resultats de l’enquesta (podeu trobar-los 
a 
https://apasonsardina.wordpress.com/2017/02/04/resultats-de-lenquesta-tasques-
escolars-a-casa).

Posteriorment es va realitzar una dinàmica de grups per compartir idees al respecte 
del tema, segons tres aspectes: 

1. Arguments pels quals es fan tasques escolars a casa
2. Arguments pels quals personalitzar les tasques escolars a casa (i/o que siguin 
voluntàries)
3. Arguments pels quals reduir o prescindir de les tasques escolars a casa.  

full-treball
Aquesta distribució en columnes dels arguments no pretenia ser una classificació 
especialment formal ni estricta, ja que, com es va demostrar amb la posterior posada 
en comú, en moltes ocasions el fet de situar un argument a una banda o una altra 
depèn de molts de factors: la quantitat, el temps dedicat, el tipus de deures, etc. 
Més bé, la idea era que aquesta dinàmica ens permetés reflexionar sobre alguns dels 
arguments que varen anar sorgint, alguns dels quals varen ser:  

- Els beneficis de les aportacions de les famílies a la vida escolar i el vincle o lligam
 que s’estableix entre família i escola.
- La consecució d’hàbits per part dels alumnes.
- La capacitat d’organitzar-se i establir estratègies pròpies (autonomia) per part dels 
alumnes.
- El fet de reforçar l’aprenentatge mitjançant les tasques a casa.
- La possibilitat d’unificar/estandaritzar els coneixements que reben tots els infants.
- La necessitat d’adaptar-se als diferents ritmes, necessitats, coneixements i 
inquietuds dels infants.
- Les dificultats derivades de l’ampli ventall de situacions familiars durant els 
horabaixes.
- La desigual motivació dels alumnes de cara a les tasques escolars per fer a casa i el 
gust per fer la feina encomanada.
- La possibilitat d’establir acords i la responsabilitat de complir-los.
- Les dificultats per conciliar la vida familiar i l’estrès generat en ocasions.
- El dret dels alumnes i les famílies a la gestió del seu temps lliure, d’oci i de descans.
- La desigualtat que es crea entre famílies amb diferent capacitat econòmica.
- El temps que es pot dedicar a altres activitats i àmbits de la vida igualment 
enriquidors durant els horabaixes, caps de setmana i vacances.
- Els  que es poden encomanar: de memorització, 
d’investigació, de repetició, creatives, etc.

pares
Pràcticament cadascun dels aspectes enumerats
va donar lloc a moltes opinions diferents per 
part dels assistents, vegent que hi ha situacions
que no es poden modificar actualment perquè 
són normatives (nombre d’alumnes per aula, 
nombre d’hores obligatòries a educació primària,
continguts mínims, etc.) i altres que sí es poden 
adaptar segons les necessitats del centre i dels 
seus alumnes (pràcticament tota la resta: temps 
dedicat, tipus de tasques, diferenciació
de les tasques segons la necessitat de l’alumne, etc).

El temps va quedar curt per tractar amb més profunditat tots els temes que varen 
anar sorgint, així que durant els darrers minuts es va intentar fer un resum a mode 
de conclusió sobre el que es va xerrar a la reunió: es va comprovar que la gran 
varietat d’opinions i situacions familiars fa necessari seguir reflexionant sobre aquest 
tema, per tal que les tasques escolars es puguin adaptar a la realitat tan diversa dels 
nostres alumnes i famílies.

Agraïm la participació de tots els assistents a la reunió i també de totes les persones 
que varen deixar les seves opinions a les enquestes, i que ens permeten poder conèixer 
millor la realitat de les famílies de la nostra escola. 

Comments are closed.

Estadístiques de la pàgina

  • 17.673 visites des de març de 2015
%d bloggers like this: